1. محمدکاظم علمی سولا , زهرا رسولی , استاد مطهری و مساله اراده الهی و اختیار انسان , اشراق اندیشه مطهر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  2. محمدکاظم علمی سولا , زهرا رسولی , بررسی تطبیقی اراده الهی در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری , چهارمین جشنواره سراسری حکمت مطهر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  3. محمدکاظم علمی سولا , زهرا رسولی , بررسی ماهیت نور از منظر فلاسفه اسلامی، مفسران قرآن و فیزیک جدید , کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  4. محمدکاظم علمی سولا , سیده سوزان انجم روز , تاثیر و تاثر دوسویه ی شمس تبریزی و مولوی در ساحت قبض و بسط , کنفرانس بین المللی شمس الحق تبریزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  5. محمدکاظم علمی سولا , سیده سوزان انجم روز , پیوند تجربه های عرفانی مولوی و جلوه های آن با موقعیت های مختلف قبض و بسط در دیوان شمس , سومین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به آثار مولانا , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹